Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ευρύ πεδίο πραγματογνωμοσυνών και τεχνικών επιθεωρήσεων, για κάθε μία από τις οποίες ακολουθούμε αναλυτικές διαδικασίες ώστε να εξασφαλίζουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.

 

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΥΡΟΣ

  -εξέταση και φωτογράφηση στον τόπο του συμβάντος
  -εντοπισμός αρχικής εστίας και αιτίας
  -συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες
  -έρευνα αγοράς και συνεργασία με άλλες πηγές
  -ανάλυση, ερμηνεία, παρουσίαση των αποτελεσμάτων
  -αξιολόγηση προσφορών επισκευαστών
  -αποτίμηση κόστους αποκατάστασης των ζημιών
  -υπολογισμός αξίας περιεχομένων πριν το συμβάν
  -αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
  -εξακρίβωση της τεχνολογικής / οικονομικής απαξίωσης

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΟΠΗΣ

  -διαπίστωση του συμβάντος και των ζημιών από διάρρηξη
  -προσδιορισμός της πορείας των δραστών
  -έλεγχος κατάστασης των μέσων προστασίας
  -λήψη καταθέσεων των εμπλεκομένων και των μαρτύρων
  -υπολογισμός αξίας περιεχομένων πριν το συμβάν
  -αποτίμηση των ζημιών

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ & ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

  -εξακρίβωση της φύσης της ζημίας και των αιτίων της
  -ανάλυση του υπάρχοντος προγράμματος συντήρησης
  -ανάλυση στατιστικών ζημιών
  -ανάλυση τυχόν προηγούμενων δυσλειτουργιών
  -ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας
  -επαφές με τους κατασκευαστικούς οίκους
  -αποτίμηση της διασωθείσας αξίας
  -εξακρίβωση της τεχνολογικής / οικονομικής απαξίωσης
  -αποτίμηση κόστους αποκατάστασης της ζημίας
  -προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  -εξακρίβωση των ζημιών και των αιτίων τους
  -εξακρίβωση τρόπου συσκευασίας και φόρτωσης
  -έλεγχος κατάστασης μεταφορικού μέσου
  -συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες
  -έρευνα και συνεργασία με άλλες πηγές
  -αποτίμηση της ζημίας
  -αποτίμηση της διασωθείσας αξίας

 • ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

  -συμφωνημένων ποιοτικών προδιαγραφών & ποσοτήτων εμπορευμάτων
  -τρόπου συσκευασίας και φόρτωσης
  -κατάστασης μεταφορικού μέσου

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  -αυτοψία & καταγραφή των ζημιών των οχημάτων
  -καταγραφή των ευρημάτων στον τόπο του ατυχήματος
  -αναπαράσταση του ατυχήματος (όταν είναι εφικτό)
  -λήψη καταθέσεων των εμπλεκομένων και των μαρτύρων
  -μελέτη και σχολιασμός της αυτοψίας της Τροχαίας και της Ποινικής Δικογραφίας σε σχέση με τα δικά μας ευρήματα
  -συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες
  -έρευνα και συνεργασία με άλλες πηγές
  -χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (software) για την επιστημονική ανάλυση των ευρημάτων και ανακατασκευή των συνθηκών του ατυχήματος
  -υπολογισμός κόστους αποκατάστασης των ζημιών
  -διαπραγμάτευση με τους επισκευαστές
  -αποτίμηση αποθετικών ζημιών

 • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

  -περιγραφή των περιεχομένων, των εξοπλισμών και των κτιριακών εγκαταστάσεων
  -έλεγχος ύπαρξης αδειών λειτουργίας & πιστοποιητικών πυροπροστασίας κλπ
  -διαπίστωση ετοιμότητας των μέσων προστασίας
  -εκτίμηση της επικινδυνότητας
  -ηθικός κίνδυνος
  -υπολογισμός PML και EML
  -προτάσεις για βελτίωση του κινδύνου

 • ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ

  υπολογισμός αξίας αντικατάστασης (εξοπλισμών και κτιριακών εγκαταστάσεων)

 • ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

  οι ενέργειές μας εξαρτώνται από το είδος της κάθε ζημίας

 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

  είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε τις εκθέσεις πραγματογνωμοσυνών μας σε αίθουσα δικαστηρίου όποτε αυτό χρειαστεί