Τσαντηλογιάννης Γεώργιος

 

tsantilogiannisΠτυχ.Μηχανολόγος Οχημάτων

τηλ. γραφείου:2310-488434

τηλ. κινητό:6979-918042

e-mail: tsantilogiannis@gnomon-oe.gr

 

Κύρια εμπειρία

Σε βάθος εμπειρία και γνώση στην οργάνωση και εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών και προασφαλιστικών ελέγχων οχημάτων.

Σημερινή θέση

2008 έως σήμερα

Πραγματογνώμων Εκτιμητής κινδύνων, συνεργάτης της εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών & Πραγματογνωμόνων ΣΤ. ΑΛΑΤΑΣ – ΑΛ. ΓΑΛΑΝΟΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΓΝΩΜΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΖΗΜΙΩΝ, με έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία εκπονεί :

 • Πραγματογνωμοσύνες ζημιών κάθε τεχνικού τύπου (φωτιά, κλοπή, μεταφορά, κακοτεχνίες, τεχνικά έργα, σκάφη αναψυχής, κλπ)
 • Εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Τεχνικές επιθεωρήσεις πάσης φύσεως

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ιανουάριος 2007 έως Φεβρουάριος 2008

Εργασία στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Αναθέσεων σε εργολάβους (άμεση επικοινωνία με τους εργολάβους για να την ανάθεση έργων, την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου και την εγκατάσταση του στις οικοδομές).

 • Μάιος 2003 έως Ιανουάριος 2007

Εργασία στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης στο τηλεφωνικό κέντρο άμεσης επέμβασης και στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

 • Νοέμβριος 2001 έως Ιούλιος 2002

Εργασία στον Δήμο Θεσσαλονίκης στον Τομέα Καθαριότητας ως οδηγός τρικύκλου.

 • 1997 - 1999

Στρατόπεδο ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ ως ηλεκτρολόγος αρμάτων – οχημάτων με αρμοδιότητα στην ανακατασκευή αρμάτων.

 • 2007 – σήμερα

Εμπειρία στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων WINDOWS (Office  Suite κλπ).

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (καλά)

Άλλες άδειες

 • Δίπλωμα οδήγησης οχημάτων (Α' & Β’ κατηγορίας)

Στρατιωτική θητεία

 • 2000 - 2001 Πεζικό