Τα στελέχη μας

Η εταιρεία διαθέτει δίκτυο συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων ώστε να καλύπτουμε ευρύ φάσμα αναγκών για κάθε περίπτωση που θα μας ανατεθεί.

 

Αλατάς Στέργιος

διπλ.Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός BSc, MSc

τηλ. γραφείου:2310-488434

τηλ. κινητό:6944-898844

e-mail: alatas@gnomon-oe.gr

 

alkisΓαλανός Αλκιβιάδης

πτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός  πτυχ. Μηχανολόγος Οχημάτων

τηλ. γραφείου:2310-488434

τηλ. κινητό:6944-886414

e-mail: galanos@gnomon-oe.gr

 

Αποστολάτος Θάνος

Chartered Insurance Institute CoPΥποπλοίαρχος Ε.Ν., ShipEcon Bsc, Mngmnt MSc,

τηλ. γραφείου:210-6668748

τηλ. κινητό:6944-744747

e-mail: apostolatos@gnomon-oe.gr