Μάρτιος 2017

Από τον Μάρτιο 2017 η εταιρεία ΓΕΡ. – ΑΘΑΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ, με την οποία είχαμε δεκαετή συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας χρησιμοποιούσε τον ίδιο διακριτικό τίτλο με την εταιρεία μας που είναι ΓΝΩΜΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΖΗΜΙΩΝ, έχοντας αποκτήσει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία στους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, συνεχίζει τις εργασίες της με άλλο διακριτικό τίτλο που είναι NeoGnomon. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας παραμένουν τα ίδια (210-6668766 & 68), το e-mail επικοινωνίας είναι support@neognomon.gr, ενώ περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της εταιρείας που είναι www.neognomon.gr.