Ισορροπημένες τιμές

Οι αμοιβές και τα έξοδά μας ανάλογα με την περίπτωση είναι συμφωνημένες με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ για τις αναθέσεις ιδιωτών γίνεται πάντα προσπάθεια καθορισμού τους με τον καλύτερο τρόπο και σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές ανάλογα με την δυσκολία και την έκταση του αντικειμένου που μας ζητείτε να διεκπεραιώσουμε.