Ηλεκτρονικές συναλλαγές

Η εταιρεία μας κάνει εκτενή χρήση μηχανογράφησης που περιλαμβάνει δικτυακό customised software με κεντρική βάση δεδομένων και ανάπτυξη in house εφαρμογών.

Οι εκθέσεις, οι φωτογραφίες και τα λοιπά συνημμένα έγγραφα αποστέλλονται σαν συνημμένα μέσω e-mail με την μορφή pdf.