Εξωτερικοι συνεργάτες

[mp_row] [mp_span col="12"]

Στην προσπάθειά μας να εξυπηρετήσουμε καλύτερα την κάθε υπόθεση που μας ανατίθεται έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με ειδικούς (μηχανικούς, τεχνικούς κλπ) σε διάφορους τομείς ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Μεταξύ άλλων θέλουμε ιδιαίτερα να τονίσουμε τις συνεργασίες μας με :
την UFR TEAM - UNDERWATER FILMING & RESEARCH (www.ufr-team.com), η οποία μεταξύ άλλων αναλαμβάνει :
• υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφησης – κινηματογράφησης
• τεχνικές καταδύσεις
• ανέλκυση – έρευνα
• πραγματογνωμοσύνες για τους λόγους και τα αίτια ναυαγίων
• τεκμηρίωση με ψηφιακό βίντεο και φωτογραφίες
• πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων
• συλλογή στοιχείων και τεκμηρίωση

[/mp_span] [/mp_row]