Γαλανός Αλκιβιάδης

alkisΠτυχ. Μηχανολόγος Μηχανικός  πτυχ. Μηχανολόγος Οχημάτων

Τηλ. γραφείου:2310-488434

Τηλ. κινητό:6944-886414

e-mail: galanos@gnomon-oe.gr

 

Κύρια εμπειρία

Σε βάθος εμπειρία και γνώση στην οργάνωση και εκπόνηση

πραγματογνωμοσυνών κάθε φύσης.

Σημερινή θέση

2008 έως σήμερα

Εταίρος και συνδιαχειριστής της εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών & Πραγματογνωμόνων ΣΤ. ΑΛΑΤΑΣ – ΑΛ. ΓΑΛΑΝΟΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο ΓΝΩΜΩΝ - ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΖΗΜΙΩΝ με έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία εκπονεί :

 • Πραγματογνωμοσύνες ζημιών κάθε τεχνικού τύπου (φωτιά, κλοπή, μεταφορά, κακοτεχνίες, τεχνικά έργα, σκάφη αναψυχής, όχημα, κλπ)
 • Εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Τεχνικές επιθεωρήσεις πάσης φύσεως

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1989 – 1990

Μελέτες / Επιβλέψεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

 • 1989 – 1991

Mελέτες και εγκαταστάσεις βιομηχανικών συστημάτων πυροπροστασίας σε στενή συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την λήψη μέτρων πυροπροστασίας και έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

 • 1989 – σήμερα

Εμπειρία στην χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προγραμμάτων DOS (PARADOX, DBASE) και WINDOWS (Office Suite κλπ)

 • 1996 – σήμερα

Αναθέσεις για εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών τεχνικής φύσεως από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης

 • 1991 – 1999

Διενέργεια πραγματογνωμοσυνών γενικών κλάδων και οχημάτων ως εταίρος της εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών Πραγματογνωμόνων ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Δ. & ΣΙΑ ΟΕ με προσωπικό 7 ατόμων και έδρα στην Θεσσαλονίκη με αντικείμενο:

 •     Πραγματογνωμοσύνες ζημιών κάθε τεχνικού τύπου (φωτιά, κλοπή, μεταφορά, όχημα, κακοτεχνίες, τεχνικά έργα κλπ)
 •         Εκτιμήσεις ακινήτων και μηχανολογικού εξοπλισμού
 •         Τεχνικές επιθεωρήσεις πάσης φύσεως
 • 2000 – 2007

Υπεύθυνος κλάδου ζημιών οχημάτων της εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών Πραγματογνωμόνων ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΣ Χ. Δ. & ΣΙΑ ΟΕ

Σπουδές

 • 1981 – 1985, ΤΕΙ Κοζάνης, Μηχανολόγος Οχημάτων
 • 1985 – 1988, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σεμινάρια

 • «Ο νέος νόμος πυροπροστασίας»     ΕΛΚΕΠΑ, 1991
 • «Η ασφάλιση τεχνικών έργων υπό κατασκευή» - ΕΙΑΣ, 1996
 • «Ο φιλικός διακανονισμός Τροχαίων ατυχημάτων» - ΕΙΑΣ, 2000
 • «Ανάλυση συνθηκών τροχαίου ατυχήματος» - ΣΠΒΕ 2007
 • Ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων» - ΣΠΒΕ 2007
 • «Νομικά θέματα για το τροχαίο ατύχημα» - ΣΠΒΕ 2007
 • «Ανάλυση συνθηκών τροχαίου ατυχήματος» - ΣΠΒΕ 2009
 • «Αμάξωμα – βαφή – μηχανικά μέρη – ηλεκτρονικά μέρη οχημάτων» - ΣΠΒΕ 2009

Επαγγελματικές άδειες

 • Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, Υπουργείο Βιομηχανίας
 • Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων, Υπουργείο Συγκοινωνιών
 • Δικαστικός πραγματογνώμων (Δικαστήρια Θεσσαλονίκης)

Ξένες Γλώσσες

 • Αγγλικά (μέτρια)

Άλλες άδειες

 • Δίπλωμα οδήγησης οχημάτων (Β’ κατηγορίας)

Κοινωνική δράση

 • 1997 – 2005, Ταμίας (κατόπιν εκλογών), Σύλλογος Πραγματογνωμόνων Βο­ρείου Ελλάδος (ΣΠΒΕ)
 • 2005 – σήμερα, Γενικός Γραμματέας (κατόπιν εκλογών), Σύλλογος Πραγματογνωμόνων Βορείου Ελλάδος (ΣΠΒΕ)
 • 2008 – σήμερα, Πρόεδρος (κατόπιν εκλογών), Σύλλογος Πραγματογνωμόνων Βορείου Ελλάδος (ΣΠΒΕ)

Μέλος επαγγελματικών οργανώσεων

 • Σύλλογος Πραγματογνωμόνων Βορείου Ελλάδος (ΣΠΒΕ)
 • Federation Internationale des Experts en Automobile (FIEA)
 • Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)

Στρατιωτική θητεία

 • 1988 – 1989 Τεχνικό Σώμα (Κόρινθο και Ρόδο)